Sikaproof® Membrane RD

Tỉnh thành: Hà Nam

Màng lỏng chống thấm gốc bitum Sikaproof Membrane RD Mô tả Sikaproof Membrane RD là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội Ứng dụng Lớp chống thấm bên dưới lòng đất …